Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Obowiązujące formularze deklaracji: 

deklaracja dla ucznia i absolwenta ( składa w szkole):

POBIERZ

deklaracja dla słuchacza i osoby, która ukończyła KKZ:

POBIERZ