Oświadczenia oraz wnioski proszę kierować na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

Kamień Mały 89

66-460 Witnica

Oświadczenie o dochodach (pracownicy, emeryci) POBIERZ

Oświadczenie byłego nauczyciela emeryta do celów wyliczenia odpisu na ZFŚS POBIERZ

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej (pracownicy, emeryci) POBIERZ

Oświadczenie o konkubinacie (pracownicy, emeryci) POBIERZ

W roku 2023 emeryci ZSCKR proszeni są o dostarczenie do dnia 30.11 oświadczenia o dochodach wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej.

Byli nauczyciele, emeryci dostarczają również oświadczenie byłego nauczyciela emeryta do celów wyliczenia odpisu na ZFŚS