Opłaty za wyżywienie w internacie wynosi:
350 zł

Wpłata na konto:
98 1010 1704 0057 1513 9134 0000
Tytuł: wyżywienie w internacie, imię i nazwisko ucznia

Opłata za zakwaterowanie wynosi 50 zł za miesiąc - opłata stała.
Wpłata na konto:

98 1010 1704 0057 1513 9134 0000
Tytuł: zakwaterowanie w internacie, imię i nazwisko ucznia

Opłat dokonujemy w dwóch odrębnych przelewach

PŁATNOŚĆ Z GÓRY

 

Tel. 95 728 33 20

 

Regulamin internatu

Podanie do internatu POBIERZ Wersja z możliwością edycji POBIERZ

Deklaracja  do internatu POBIERZ Wersja z możliwością edycji POBIERZ