Najważniejsze informacje związane z egzaminem maturalnym

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023

O egzaminie ZOBACZ

Terminy egzaminów ZOBACZ

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ZOBACZ

Opłata za egzamin maturalny ZOBACZ

Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, tj. dla:

Absolwenta LO, technikum, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)

POBIERZ