Najważniejsze informacje związane z egzaminem maturalnym

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

O egzaminie ZOBACZ

Terminy egzaminów ZOBACZ

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ZOBACZ

Opłata za egzamin maturalny ZOBACZ

Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego;
(2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy
albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.

POBIERZ