21 marca 2024 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym odbył się Dzień otwarty, w którym uczestniczyło ponad 500 uczniów okolicznych szkół podstawowych. W organizację imprezy zaangażowali się wszyscy uczniowie i nauczyciele placówki, którzy od rana byli przygotowani na przyjęcie uczniów z okolicznych szkół podstawowych.

Impreza została szczegółowo zaplanowana, przydzielono zadania, przygotowano atrakcje i ulotki dla zwiedzających szkołę uczniów. Staraliśmy się aby nasi przyszli uczniowie mogli w atrakcyjny sposób zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną. Przybyła do szkoły młodzież uczestniczyła w zajęciach, które specjalnie dla niej przygotowaliśmy: jazda ciągnikiem i kombajnem, przyrządzanie smacznych racuszków, wizyta w laboratorium weterynaryjnym i pracowni inseminacji zwierząt, prezentacja stanowisk do nauki zawodu – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, zapoznanie się z innowacyjnym cyfrowym laboratorium chemicznym Empiriusz. Odwiedzający nas uczniowie szkół podstawowych mogli aktywnie uczestniczyć w przygotowanych przez nas zajęciach, zwiedzić szkołę, zobaczyć sale lekcyjne. Przewodnikami po naszej placówce byli uczniowie szkoły, którzy ze swojego, bardzo trudnego zadania, wywiązali się wzorowo. Wizyta w naszej szkole kończyła się w auli, w której na naszych Gości czekał słodki poczęstunek.

Mamy nadzieję, że Dzień otwarty w ZSCKR w Kamieniu Małym podobał się uczniom szkół podstawowych i że za rok przygotujemy również ciekawe atrakcje dla odwiedzającej nas młodzieży. Po raz kolejny okazało się, że przysłowiowy „Dzień wagarowicza” był dla całej społeczności szkolnej bardzo pracowitym dniem spędzonym w szkole.

Dyrektor ZSCKR w Kamieniu Małym dziękuje wszystkim uczniom i nauczycielom za wielkie zaangażowanie w organizację Dnia otwartego.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i uczniom szkół podstawowych za przyjęcie naszego zaproszenia oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

R.W.

GALERIA