Drodzy Uczniowie,

Rusza realizacja kolejnego projektu  ERASMUS+. Tym razem dwutygodniowe praktyki zostaną zrealizowane we Francji, a szansę wyjazdu dostaną uczenie klas II, III oraz IV kształcący się w zawodach:

  • Technik architektury krajobrazu
  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Technik weterynarii
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych

Uczestnictwo w praktykach zawodowych realizowanych w ramach programu Erasmus+ przynosi wiele korzyści:

Rozwój umiejętności zawodowych: Praktyki oferują możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku. Uczestnicy mogą nauczyć się nowych metod pracy, poznać specyfikę branży w innym kraju oraz rozwijać umiejętności takie jak zarządzanie projektami, praca zespołowa i komunikacja międzykulturowa.

Poprawa znajomości języków obcych: Praktyki za granicą są doskonałą okazją do praktycznej nauki języków obcych. Zanurzenie w języku i kulturze kraju goszczącego pozwala na szybsze przyswajanie języka i zwiększa płynność w jego użyciu.

Rozwój kompetencji międzykulturowych: Uczestnictwo w programie Erasmus+ umożliwia spotkanie z ludźmi z różnych kultur, co przyczynia się do lepszego zrozumienia różnorodności i rozwija umiejętności adaptacyjne. Takie doświadczenia są wysoce cenione przez pracodawców w coraz bardziej globalizującym się świecie.

Zwiększenie szans na rynku pracy: Doświadczenie międzynarodowe i znajomość języków obcych są atutami, które wyróżniają kandydatów na konkurencyjnym rynku pracy. Uczestnictwo w praktykach Erasmus+ może zwiększyć widoczność CV i otworzyć drzwi do międzynarodowych karier.

Osobisty rozwój: Praktyki w ramach Erasmus+ to nie tylko praca, ale również przygoda życiowa. Uczestnicy mają okazję do poznania nowej kultury, podróżowania, zdobywania nowych doświadczeń oraz rozwoju osobistego. Często są to doświadczenia, które zmieniają sposób patrzenia na świat i siebie samego.

Wsparcie finansowe: Program Erasmus+ oferuje wsparcie które pomagają pokryć wszystkie koszty związane z wyjazdem oraz pobytem w kraju przyjmującym.

Udział w praktykach zawodowych w ramach programu Erasmus+ jest zatem cennym doświadczeniem, które przynosi wiele korzyści zarówno w zakresie rozwoju zawodowego, jak i osobistego.

Rekrutacja już wkrótce, zapraszamy do śledzenia informacji.

Projekt finansowany przez Unię Europejską.