Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu 8.4.1.Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego- projekty realizowane poza formułą ZIT dla 5 uczennic klas czwartych, kształcących się w zawodzie technik weterynarii.

O bardzo wysoki poziom szkolenia, bardzo przydatne materiały dydaktyczne  i dobrą atmosferę  zadbała firma MASTERVET.

                                                                                                                                  H.Stupak

GALERIA