21 kwietnia 2023 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym obchodził jubileusz 60-lecia istnienia szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Następnie odbyła się oficjalna część, w trakcie której wysłuchano przemówień zaproszonych gości. Swoją obecnością jubileusz zaszczycili pani Anna Radecka - Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Zbigniew Kołodziej - Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony  Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego, pan Dariusz Jaworski - Burmistrz Miasta i Gminy Witnica, pan Czesław Hładki – Wiceprezes Oddziału Terenowego Lubuskiej Izby Rolniczej w Gorzowie Wielkopolskim, pan Wojciecha Szadel - Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, pan Krzysztof Nowakowski – Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gorzowie Wielkopolskim, pani Bożena Ronowicz - Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego w Zielonej Górze oraz  pan Roman Jabłoński - Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło dyrektorów okolicznych szkół oraz dyrektorów szkół rolniczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Jubileusz szkoły to niezwykłe święto skłaniające  do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Jest też okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczania nowych celów i zadań.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym to szkoła wychodząca naprzeciw oczekiwaniom współczesnego świata.  Placówka z długą tradycją kształcenia rolniczego stanowi ważne ogniwo w szeroko rozumianej edukacji rolniczej w regionie.
Jest jedną z trzech szkół w województwie lubuskim prowadzonych przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Wspiera młodych ludzi chcących uzyskać zawód związany z nomenklaturą ministerstwa, kształcąc w zawodach: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Zespół szkół w Kamieniu Małym prowadzi również kształcenie dorosłych, którzy mogą zdobyć kwalifikacje rolnicze, kończąc kwalifikacyjne kursy zawodowe
w zawodzie rolnik i technik rolnik.

Ponadto technikum gwarantuje kształcenie na najwyższym poziomie dbając
o odpowiednie zaplecze dydaktyczne do nauki oraz zapewniając nowoczesne formy
i metody kształcenia, a także wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, dbającą o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych.

GALERIA