Konkurs obejmował 3 etapy: szkolny, regionalny ( nasi uczniowie rywalizowali w Bydgoszczy) oraz finał w Warszawie.

Tematyka konkursu;

 1. Historia integracji europejskiej - od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Traktatu z Lizbony
 2. Założyciele Unii Europejskiej
 3. Symbole Unii Europejskiej
 4. Traktaty europejskie - kalendarium i najważniejsze postanowienia
 5. Państwa należące do Unii Europejskiej i historia rozszerzania
 6. Parlament Europejski - kompetencje, powoływanie, pozycja Przewodniczącego/ej PE
 7. Komisja Europejska - kompetencje, skład, powoływanie, pozycja Przewodniczącego/ej KE
 8. Rada Unii Europejskiej - kompetencje, skład
 9. Rada Europejska - kompetencje, skład, pozycja i wybór Przewodniczącego/ej Rady Europejskiej
 10. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej - czym jest, z jakich państw się składa, ile trwa?
 11. Wspólna waluta - historia powstania, państwa należące do strefy euro
 12. Czym jest Wspólna Polityka Rolna i Europejski Zielony Ład?
 13. Jak Unia Europejska wspiera europejskie rolnictwo?
 14. Czym jest program Erasmus+?
 15. Działania Unii Europejskiej wobec młodych
 16. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
 17. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030
 18. Instytuty badawcze podlegające Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 19. Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej
 20. Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
 21. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 22. Płatności bezpośrednie
 23. Europejski Zielony Ład
 24. Scalanie i wymiana gruntów
 25. Rolnictwo ekologiczne i wielkość produkcji rolniczej Polski w UE
 26. Unijny system jakości Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności
 27. Grupy producentów rolnych
 28. Zapobieganie marnowaniu żywności
 29. Strategia "Od pola do stołu"

 

 

W II edycji  tego ogólnopolskiego konkursu   uczniowie klasy drugiej  : Kajetan Arkit, Wojciech Dalinkiewicz oraz Bartosz Urbanowski  zajęli 9 miejsce w kraju.

                                                                     H.Stupak