W dniach 23-24 lutego uczniowie Technikum im. Dezyderego Chłapowskiego w Kamieniu Małym, kształcący się w zawodzie technik rolnik, uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Bydgoszczy.
Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzenia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy oraz zabytkowego centrum miasta.
Roli miejscowego przewodnika, podjął się dyrektor ZSCKR w Bydgoszczy Pan Przemysław Woś, który pokazał nam znane i mniej znane zakamarki swojego miasta.
Następnego dnia uczniowie uczestniczyli w targach „Ferma”, na których zobaczyli nowe sposoby hodowli zwierząt oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne stosowane w produkcji zwierzęcej.
Młodzież dzięki wyjazdowi do Bydgoszczy wzbogaciła się o nową wiedzę zawodową oraz niezapomniane wspomnienia.

Jakub Kosik