W ramach realizacji programu edukacyjno-in formacyjnego "Bezpieczna Młodość" w dniach 7 i 13 czerwca odbyły się spotkania klas II i III z funkcjonariuszem komisariatu policji w Witnicy st. Asp. Adrian Skowroński dotyczące tematyki "uzależnień" oraz "zapobieganie handlowi ludźmi". Spotkania miały na celu przedstawienie zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających a także niebezpieczeństw związanych z procederem handlu ludźmi.