W dniach  6  i  7 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym odbyły się spotkania warsztatowe przeprowadzone przez pracowników Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. i dedykowane uczniom klas III i IV. Tematami tych spotkań było: „Jak zostać studentem w 2022 r.” i „O grzeczności słów kilka”. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni , pozyskać informacje dotyczące rekrutacji na studia, jakie są korzyści z wyższego wykształcenia i jakie są koszty studiowania w uczelniach publicznych i niepublicznych. Zagadnienia drugiego spotkania warsztatowego dotyczyły polskiej etyki językowej, grzeczności w korespondencji : poczta elektroniczna, sms, powitania i pożegnania, a także kiedy przechodzimy na „Ty”. Elementy savoi- vivereu są pożądanym zagadnieniem w życiu dnia codziennego i zawodowego  więc  warto cenne informacje zapamiętać i stosować.

 

Dziękuję pracownikom WSB w Gorzowie Wlkp za przeprowadzenie spotkań, a młodzieży naszej szkoły za wzorową postawę podczas spotkań.

Cz. W.