Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych

technik architektury krajobrazu ZOBACZ

technik rolnik ZOBACZ

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZOBACZ

technik weterynarii ZOBACZ

technik żywienia i usług gastronomicznych ZOBACZ