11.03.2021 r. w ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodzieży, poprzez informowanie i edukację na temat skutków zachowań ryzykownych, uczniowie klas czwartych wysłuchali prelekcji na temat handlu ludźmi oraz promocji zawodu policjanta poprowadzonej przez przedstawiciela Komendy Policji w Witnicy.


Pedagog szkolny