REKRUTACJA 2020/2021

 
Absolwenci szkoły podstawowej:


Technikum 5 - letnie kształcące w zawodach:
- technik urządzeń i systemów energii odnawialnej,
- technik agrobiznesu,
- technik weterynarii,
- technik architektury krajobrazu,
- technik rolnik,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik turystyki wiejskiej.


 
Szkoły dla dorosłych:


Szkoła policealna na podbudowie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i  technikum, kształcąca w zawodach:

    technik weterynarii - nauka trwa 2 lata w systemie semestralnym (4 semestry)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:


Technik rolnik

Kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej  (rolnik)

Kwalifikacja ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 
Pszczelarz

Kwalifikacja ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej