Absolwenci gimnazjum:


Technikum 4 - letnie kształcące w zawodach:
- technik urządzeń i systemów energii odnawialnej,
- technik agrobiznesu,
- technik weterynarii,
- technik architektury krajobrazu,
- technik rolnik,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik turystyki wiejskiej.


 
Absolwenci szkoły podstawowej:


Technikum 5 - letnie kształcące w zawodach:
- technik urządzeń i systemów energii odnawialnej,
- technik agrobiznesu,
- technik weterynarii,
- technik architektury krajobrazu,
- technik rolnik,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik turystyki wiejskiej.


 
Szkoły dla dorosłych:


Szkoła policealna na podbudowie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i  technikum, kształcąca w zawodach:

    technik weterynarii - nauka trwa 2 lata w systemie semestralnym (4 semestry)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:


Technik rolnik
Kwalifikacja RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
Kwalifikacja RL.16  Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 
Pszczelarz
R.4 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej