SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2019/2020

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Plan pracy

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym pracuje w oparciu o Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego, który został opracowany i zatwierdzony do realizacji na spotkaniu SU w dniu 18.09.2019 r.