08 września 2022 r., w obecności uczniów i nauczycieli naszej szkoły, odbyło się ślubowanie klas pierwszych,  to podniosła  uroczystość  w trakcie, której nowo przyjęci uczniowie, po wypowiedzeniu słów ślubowania, stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej oraz zobowiązali się do przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole.

W roku szkolnym 2022/2023 Technikum im. Dezyderego w Kamieniu Małym  kształci młodzież w czterech  klasach pierwszych w następujących zawodach:   technik żywienia i usług gastronomicznych technik weterynarii, technik rolnik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik architektury krajobrazu.  Opiekę wychowawczą nad tegorocznymi pierwszakami sprawują  panie Iwona Westfalewska, Aleksandra Karczmarska, Bożena Ożga, Wioletta Czerwińska. Wszystkim uczniom rozpoczynającym naukę w naszej szkole życzymy samych sukcesów.

R.W.