5 września 2022 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie odbyła się centralna inauguracja roku szkolnego 2022/2023 szkół rolniczych kierowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W inauguracji wzięły udział delegacje z 61 szkół z całej Polski. Naszą szkołę reprezentował Pan Dyrektor Emil Zapisek i poczet sztandarowy w składzie: Radosław Deja, Paulina Rykała oraz Emilia Hącel. Uczniami opiekowała się pani Aleksandra Karczmarska.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele w Winnicy. Dalsza oficjalna część odbyła się ZSCKR w Golądkowie. Wydarzenie uświetnił swoją obecnością Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk, który w swoim przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na specyfikę szkół rolniczych, wspierających młode pokolenie Polaków.

Inauguracji towarzyszyła wystawa dawnych gatunków i odmian zbóż, będąca okazją do zapoznania się z zapomnianymi i mało znanymi odmianami roślin uprawnych.

A.K.