W tym roku spotkaliśmy się 1 września , aby uroczyście zainaugurować nowy rok szkolny. Punktualnie o godzinie 8.15 zgromadziliśmy się na boisku szkolnym i w obecności rodziców, uczniów, nauczycieli i tegorocznych pierwszoklasistów, zabrzmiał pierwszy dzwonek . W tym roku szkolnym w naszej szkole naukę rozpoczęło 92 pierwszoklasistów, którzy będą kształcić się w pięciu zawodach rolniczych (technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej).

Apel rozpoczął dyrektor szkoły pan Emil Zapisek, który zapoznał nas z planem pracy szkoły oraz życzył wszystkim dużo zdrowia oraz samych sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym. Po wystąpieniu pana dyrektora i wysłuchaniu słów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Henryka Kowalczyka oraz Ministra Edukacji i Nauki pana Przemysława Czarnka, rozeszliśmy się do klas na spotkania z wychowawcami.

R.W.