Dnia 4 czerwca 2022 r. uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym wraz z opiekunami brali udział w XXVIII Targach Rolniczych AGRO –TARG 2022, które odbyły się pod  patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Głównym zadaniem wydarzenia była prezentacja firm usługowych, produkcyjnych i handlowych w dziedzinach : rolnictwa, ogrodnictwa, gastronomii  a także prezentacja szkół rolniczych w województwie lubuskim. Jest to również miejsce promocji kultury i twórczości ludowej regionu oraz integracja środowisk wiejskich.

Do zobaczenia za rok.

                                                                                                                                                          Cz. W.