W dniu 30 listopada, w ramach Programu Edukacyjno-Informacyjnego „Bezpieczna Młodość”, odbyło się spotkanie klas pierwszych z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Witnicy st. Asp. Adrianem Skowrońskim. Spotkanie dotyczyło tematyki odpowiedzialności osób nieletnich w świetle przepisów prawa. Celem spotkania było uświadomienie uczniom konsekwencji prawnych w przypadku demoralizacji oraz popełnienia czynów karalnych. Omówiono ponadto podstawowe definicje i przepisy prawa z jakimi nieletni spotykają się w życiu codziennym.

Pedagog szkolny