Dnia 23 listopada 2021 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym została przeprowadzona olimpiada z wiedzy o ubezpieczeniach społecznych pt. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Jest to integralna część projektu „Lekcje z ZUS”, który w naszej szkole jest kontynuowany od wielu lat przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. W olimpiadzie wzięli udział uczniowie klas trzecich.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. To wiedza, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Cz.W.