Konkurs „Niepodległa piórem i obiektywem”

We wrześniu bieżącego roku nasza szkoła wzięła udział w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod tytułem: „Niepodległa piórem i obiektywem”
Ideą konkursu było przede wszystkim wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami. Ponadto założeniem organizatorów było upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, będącej świadectwem heroicznej postawy Polaków walczących
o niepodległość Polski.


Motywem przewodnim konkursu był Cud nad Wisłą Zadanie polegało na wykonaniu pracy w postaci opowiadania, wiersza bądź zdjęcia tekstu kultury. Konkurs cieszył się sporym zainteresowanie wśród młodzieży. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:
•    w kategorii opowiadanie pierwsze miejsce zajęła:
 – Gabriela Woźniak ( klasa IV TŻ)
•    w kategorii wiersz pierwsze miejsce zajęły ex aequo:
Weronika Wierzbicka ( klasa II PK)
Dominika Maślana ( klasa III TW)
Uczennice, które zwyciężyły w eliminacjach szkolnych, zakwalifikowały się do kolejnego etapu konkursu. Ich prace zostały wysłane do  Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Tego typu inicjatywy nie tylko zachęcają młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, ale także kształtują ich postawy, przywiązanie do naszej tradycji,
a także dziedzictwa poprzednich pokoleń.
Laureatkom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym etapie konkursu.