W dniach 10 i 18 grudnia 2019 r. w Seelow i ZSCKR w Kamieniu Małym odbyły się spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej w ramach realizacji projektu PNWM.

    
15 lat , to długi czas , wiele nowych znajomości, dużo realizowanych pomysłów  na wspólne spędzenie czasu w atmosferze dobrego humoru, szacunku dla drugiego człowieka. I w tych dniach grudniowych roku 2019 nie było inaczej. Celem tych naszych spotkań było uczczenie i podsumowanie piętnastoletniej współpracy obu szkół oraz integracja młodzieży polsko –niemieckiej. Wspólna zabawa posłużyła poprawieniu wzajemnej relacji poprzez kształtowanie postaw szacunku do drugiego człowieka, schorowanego człowieka, udział w warsztatach florystycznych , cukierniczo –kulinarnych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym i pracy w grupach. Podczas spotkania została podsumowana dotychczasowa współpraca , zrealizowane projekty w formie krótkiej prezentacji oraz wręczone zostały piękne dyplomy  upamiętniające dotychczasową współpracę. Ponad to ustalone zostały terminy kolejnych spotkań wraz z tematyką.

Dziękuję zaangażowanej młodzieży oraz nauczycielom: p. E. Kaniowskiej, p. B. Ożga, p. R. Winkel, p. R. Czerneckiemu, którzy służyli dużą pomocą i przyczynili się do realizacji projektu.

Program spotkania został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „PRO EUROPA VIADRINA” ze środków polsko –niemieckiej współpracy młodzieży.

                                                                                                  W. Czerwińska