Dnia 3 marca 2020 r. uczniowie kl. III TWŻ Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym uczestniczyli w Targach Edukacyjnych ABSOLWENT 2020, które odbyły się w Gorzowie Wlkp. Targi edukacyjne adresowane są dla uczniów szkół podstawowych poszukujących ofert szkół wyższego  szczebla, dla młodzieży rozpoczynającej życie zawodowe, osób poszukujących lub chcących zmienić pracę. Uczestniczenie w targach daje możliwość prezentowania oferty naszej szkoły i są okazją do bezpośrednich rozmów z uczniami i nauczycielami. Takie chwile są niepowtarzalną szansą promocji w środowisku lokalnym , uzyskaniu informacji , których nie ma w informatorach i na stronach internetowych. Uczniowie oprócz godnego reprezentowania szkoły mieli możliwość poznania ofert pracy, a także możliwości na rozwój osobisty i miłego spędzenia czasu.


                                                                                                   W. Czerwińska