Nadanie imienia Dezyderego Chłapowskiego szkołom wchodzącym w skład
ZSCKR w Kamieniu Małym


27 września 2019r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  odbyło się uroczyste nadanie imienia Dezyderego Chłapowskiego szkołom wchodzącym w skład zespołu szkół. Od 1 września 2019r. zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Technikum i Branżowa Szkoła  I Stopnia w Kamieniu Małym otrzymały imię Dezyderego Chłapowskiego, wielkiego patrioty, generała i prekursora nowoczesnego rolnictwa na ziemiach polskich.


 Uroczystość rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez księdza Ireneusza Bagińskiego Proboszcza Parafii w Kamieniu Małym. Następnie odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową. Oficjalną część obchodów rozpoczął dyrektor szkoły Pan Emil Zapisek, powitał przybyłych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie. W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego głos zabrała Pani Monika Piotrowska Naczelnik Wydziału Organizacji Szkolnictwa i Nadzoru Pedagogicznego MRiRW, która odczytała zarządzenie i list okolicznościowy Ministra Rolnictwa . Wśród zaproszonych gości był również wieloletni dyrektor szkoły Pan Ryszard Nowicki, który skierował do nas ważne słowa dotyczące naszej szkoły i naszego patrona.
Tak ważną dla nas uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej, dyrektorzy i pracownicy instytucji podległych MRiRW, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim,  ZNP w Witnicy, straży pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich w Kamieniu Małym, dyrektorzy gminnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dyrektorzy i nauczyciele szkól rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa, którzy przybyli do naszej szkoły z pocztami sztandarowymi godnie reprezentującymi swoje placówki. Uczestnikami tego ważnego wydarzenia w historii szkoły byli również uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy zespołu szkół.
Zwieńczeniem uroczystości nadania szkołom imienia Dezyderego Chłapowskiego była część artystyczna,  w ciekawy sposób przybliżająca, wszystkim zgromadzonym, sylwetkę patrona, którego słowa:

„Kiedy kto kocha swój kraj, to nie tylko tem myśli, aby z niego ciągnąć zyski, ale i o tem, jak go podnieść”,

są dla nas wskazówką do dalszej wytężonej i rzetelnej pracy.                                   

R. W.

 

Fot. Mirosław Sztogryn oraz ZSCKR Kamieni Mały