Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
POLITYKA PRYWATNOŚCI ZOBACZ
 
^Góra strony

Artykuły

 

Zamawiający na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Sukcesywna dostawa około 50 m³ oleju opałowego o wartości opałowej nie niższej niż 42 600 Mj/kg do kotłowni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym”.

informacja do pobrania

 

 


 


05.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: „Zakup ciągnika rolniczego z fabrycznie zamontowanym ładowaczem oraz
dostarczeniem pod wskazany adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w
Kamieniu Małym Kamień Mały 89,66-460 Witnica”
Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi
zmianami) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik do pobrania).

Informacja z otwarcia ofert 25.11.2016r.
Dotyczy: „Zakup ciągnika rolniczego z fabrycznie zamontowanym ładowaczem oraz dostarczeniem pod wskazany adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89,66-460 Witnica”

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

informacja do pobrania.

 


 

Dotyczy: „Zakup ciągnika rolniczego z fabrycznie zamontowanym ładowaczem oraz dostarczeniem pod wskazany adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89,66-460 Witnica”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania w związku z czym Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytania z dnia 21.11.2016 r.

Pytanie 1. Czy można oferować cięgnik z kabiną 6 słupkową ? (mocniejsza, stabilniejsza,
o dobrej szczelności   i   wygłuszeniu).   Z   następującym   wyposażeniem:   ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacje, radio z głośnikami, otwierany dach, uchylne okna tylne i boczne, 2lampy robocze przednie, 2 lampy robocze tylne, 2 lusterka zewnętrzne, wycieraczki szyby przedniej, licznik przebiegu, regulowana kolumna kierownicy”

Pytanie 2. Czy można oferować ciągnik z silnikiem marki PERKINS o pojemnośći skokowej 3387TURBO,   4   cylindry,   moc   85,5   KM   przy   2200   obr/min,   maksymalnym   momencie obrotowym 354 Nm przy 1400 obr/min?

Pytanie 3. W załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia w pkt. 15 opisu jest zapis o 4 słupkowej kabinie z ogrzewaniem....Pytanie do powyższego, że dopuszczają Państwo ciągnik z kabiną
6 słupkową?

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.11.2016 r.

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie dopuszcza ciągnika z kabiną 6 słupkową.

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie dopuszcza  ciągnika z pojemnością skokową 3387 TURBO, dopuszcza się silnik
o pojemności od 3600 do 4400 cm3.

Odpowiedź 3.

Zamawiający nie dopuszcza ciągnika z kabiną 6 słupkową.

Dotyczy: „Zakup ciągnika rolniczego z fabrycznie zamontowanym ładowaczem oraz dostarczeniem pod wskazany adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89,66-460 Witnica”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania na w związku z czym Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytania z dnia 18.11.2016 r.

Pytanie 1. Czy dopuszcza się ciągnik z silnikiem spełniającym normy emisji spalin

Euro III B z filtrem cząstek stałych?

Pytanie 2. Czy dopuszcza się tylny wałek WOM o prędkości obrotowej 540/540 E ?

Pytanie 3. Czy dopuszcza się skrzynię biegów 12x12, z rewersem zsynchronizowanym ,

prędkość max. 30 km/h ?

Pytanie 4. Czy dopuszcza się kabinę z nieuchylnym oknem dachowym ?

Pytanie 5. Czy dopuszcza się ogumienie przednie 380/85/R24 ?

Pytanie 6. Czy dopuszcza się ogumienie tylne 460/85/R34 ?

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.11.2016 r.

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie dopuszcza silnika spełniającego normę emisji spalin Euro III B z filtrem cząstek stałych, ale dopuszcza silnik spełniający normę emisji spalin Euro III B bez filtra cząsteczek stałych.

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie dopuszcza  tylnego wałku WOM o prędkości 540/540 E.

Odpowiedź 3.

Zamawiający dopuszcza skrzynię 12X12, z rewersem zsynchronizowanym prędkość max. 30 km/h.

Odpowiedź 4.

Zamawiający nie dopuszcza kabiny z nieuchylnym oknem dachowych.

Odpowiedź 5.

Zamawiający dopuszcza ogumienie  przednie  380/85/R24.

Odpowiedź 6.

Zamawiający nie dopuszcza ogumienia  tylnego 460/85/R34.

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup ciągnika rolniczego z fabrycznie zamontowanym ładowaczem oraz dostarczeniem pod wskazany adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica”

Ogłoszenie znajduje się w biuletynie zamówień publicznych po numerem: 345099 - 2016

1. SWIZ.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

3. Formularz ofertowy z załącznikiem.

4. Oświadczenie własne wykonawcy z art. 25 A UST.1

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

6. Projekt umowy.

7. Ogłoszenie.

Oferty należy składać do dnia: 25 listopada 2016 r. do godz. 10:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat

Oferty zostaną otwarte dnia: 25 listopada 2016 r. do godz. 10:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

 


 

Informacja z otwarcia ofert dot.
„Sukcesywna dostawa około 50m³ oleju opałowego o wartości opałowej nie niższej niż 42 600 Kj/kg do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ”.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informacja do pobrania.

Zapytanie:02.11.2016r

W nawiązaniu do rozmowy dot.ogłoszonego przez Państwa przetargu na olej
opałowy bardzo proszę o podanie następujących informacji:
jaka jest moc kotła oraz jaka jest pojemność zbiornika w miejscu dostawy.

Odpowiedź:03.11.2016r
W związku z zapytaniem dot. przetargu na dostawę oleju opałowego uprzejmie
informujemy, że posiadamy  kocioł Lumo 250 kW - 2 szt. oraz zbiorniki 1000 l x 8 szt i 1600 l x 5 szt.

 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywna dostawa około 50m³ oleju opałowego o wartości opałowej nie niższej niż 42 600 Kj/kg do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ”

Ogłoszenie znajduje się w biuletynie zamówień publicznych po numerem: 332800 - 2016

1. SIWZ.

2. Formularz ofertowy.

3. Oświadczenie własne wykonawcy z art. 25 A UST.1

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

4. Projekt umowy.

5. Ogłoszenie.

Oferty należy składać do dnia: 08 listopada 2016 r. do godz. 10:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat

Oferty zostaną otwarte dnia: 08 listopada 2016 r. do godz. 10:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

 


 

Zawiadomienie o wykluczeniu i odrzuceniu ofert oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczące przetargu nieograniczonego na „Sukcesywna dostawa około 50m³ oleju opałowego o wartości opałowej nie niższej niż 42 600 Kj/kg do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym "

pobierz


 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywna dostawa około 50m³ oleju opałowego o wartości opałowej nie niższej niż 42 600 Kj/kg do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ”

Ogłoszenie znajduje się w biuletynie zamówień publicznych po numerem: 312796 - 2015

1. SWIZ. POBIERZ

2. Formularz ofertowy. POBIERZ

3. Wzór umowy. POBIERZ

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. POBIERZ

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania . POBIERZ

6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. POBIERZ

Oferty należy składać do dnia: 01 grudnia 2015 r. do godz. 9:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat 

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 01 grudnia 2015 r. o godz. 9:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.


 

Dnia 15 grudnia 2014 r o godz. 9.30  odbyło się posiedzenie Komisji, powołanej Zarządzeniem Dyrektora nr 26/2014 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na:

                                 

 ,, Sukcesywną dostawę ok. 50m³ oleju opałowego o wartości opałowej nie niższej niż 42 000 Kj/kg do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym .”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust1  pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę  „DAMIAN-TRANS” Transport-Sprzedaż Paliw. Damian Balak ul. Owcza 7, 66-400 Gorzów Wlkp. 

  1. Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz zawiera najniższą(y) marżę/upust jedyne kryterium  wyboru ofert w związku z tym uznano ją, jako najkorzystniejszą.   

 

  1. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny                     i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium Cena/ pkt

Razem

1

PHUP KADIX ul. Gen. Sikorskiego 37, 64-400 Międzychód

99,58

99,58

2

„AUTO-BENZ” Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa

99,79

99,79

3

„DAMIAN-TRANS” Transport-Sprzedaż Paliw. Damian Balak ul. Owcza 7, 66-400 Gorzów Wlkp.

100

100

 

 

 


 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na Sukcesywną dostawę około 50 m3 oleju opałowego o wartości opałowej nie niższej niż 42 000 Kj/kg do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  

Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 393170 - 2014   

Załączniki:

- SIWZ 

- Formularz ofertowy 

wzór umowy 

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 15 grudnia 2014r. do godz. 9:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat  

Oferty zostaną otwarte dnia: 15 grudnia 2014r. o godz. 9:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

 

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook